Lijst van werkdruk hulpmiddelen

Hieronder tref je een lijst van hulpmiddelen aan die je kunt gebruiken bij de aanpak van werkdruk binnen je corporatie. Je kunt alle hulpmiddelen downloaden. De i-button bij het hulpmiddel verwijst naar de Checklist Werkdruk en de daarin opgenomen bronnen van werkdruk met bijbehorende verklaringen en maatregelen. Het hulpmiddel kan worden ingezet bij de, in de i-toelichting genoemde, maatregel(en).
 • 10 tips voor efficient e-mailgebruik.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Organisatie van het werk
  • Verklaringen:
   • Veel e-mail
   • Niet ongestoord kunnen werken
  • Maatregelen:
   • Zorg voor een mailprotocol
   • E-mail momenten inbouwen
 • Actie en besluitenlijst-format.docx
  • Bronnen:
   • Taakduidelijkheid
   • Voortvarendheid
   • Samenwerking collega's
  • Verklaringen:
   • Onduidelijke afspraken
   • Weinig inzicht in elkaars werk
   • Discussies worden herhaald
   • Afspraken worden niet nagekomen
   • Projecten/overleg sneeuwen onder
   • Onduidelijke taakverdeling/weinig inzicht in elkaars werk
  • Maatregelen:
   • Besluiten en acties vastleggen
   • Verbetering overleg en projecten
 • Checklist werkdruksignalen op individueel niveau.doc
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
  • Verklaringen:
   • Veel werk t.o.v. bezetting
  • Maatregelen:
   • Signaleer stress
 • Checklist werkoverleg.doc
  • Bronnen:
   • Inspraak
  • Verklaringen:
   • Inspraak is belangrijke bron bij voorkomen/aanpakken werkstress
  • Maatregelen:
   • Effectief werkoverleg
 • Draaiboek SWOT-analyse met medewerkers.pdf
  • Bronnen:
   • Stijl van leidinggeven
  • Verklaringen:
   • Goede relatie is belangrijk
  • Maatregelen:
   • Inspraak en SWOT-analyse
 • Eisen aan pauzesoftware.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Herstelgelegenheid
   • Baanzekerheid
   • Omgaan met verandering
  • Verklaringen:
   • Overwerk
   • Veel werk t.o.v. bezetting
   • Geen invloed op herstelmomenten
   • Pieken in het werk
   • Toekomstonzekerheid maakt vermoeid
   • Veranderingen geven extra werk
  • Maatregelen:
   • Bouw herstelmomenten in
 • Communicatie bij verandering.pdf
  • Bronnen:
   • Baanzekerheid
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Omgaan met verandering
   • Organisatie van het werk
   • Samenwerking collega's
  • Verklaringen:
   • Toekomstonzekerheid maakt vermoeid
   • Veranderingen geven extra werk
   • Veel werk t.o.v. bezetting
   • Andere onderliggende oorzaak?
   • Overwerk
   • Veel e-mail
   • Niet ongestoord kunnen werken
   • Hinder door afwezigheid van anderen
   • Pieken in het werk
  • Maatregelen:
   • Zorgvuldige communicatie en introductie
   • Training 'Planmatig werken'
 • Folder Gewoon met plezier naar je werk.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
  • Verklaringen:
   • Veel werk t.o.v. bezetting
  • Maatregelen:
   • Stressmanagement
 • Folder Zonder werkstress samenwerken.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Stijl van leidinggeven
   • Inspraak
  • Verklaringen:
   • Andere onderliggende oorzaak?
   • Goede relatie is belangrijk
   • Inspraak is belangrijke bron bij voorkomen/aanpakken werkstress
   • Veel werk t.o.v. bezetting
  • Maatregelen:
   • Bespreek werkdruk
   • Ontwikkel eigen vaardigheden
   • Signaleer stress
 • Gespreksprotocol 'In gesprek over stress'.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
  • Verklaringen:
   • Veel werk t.o.v. bezetting
  • Maatregelen:
   • Signaleer stress
 • Inrichting en gebruik stilteplekken.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Complexiteit van het werk
   • Organisatie van het werk
  • Verklaringen:
   • Veel e-mail
   • Mentale inspanning/incompetentie
   • Niet ongestoord kunnen werken
   • Pieken in het werk
   • Veel werk t.o.v. bezetting
  • Maatregelen:
   • Overweeg stilteplekken
 • Lijst competenties projectleider.pdf
  • Bronnen:
   • Voortvarendheid
  • Verklaringen:
   • Discussies worden herhaald
   • Afspraken worden niet nagekomen
   • Projecten/overleg sneeuwen onder
  • Maatregelen:
   • Verbetering overleg en projecten
 • Pauzebeleid - voorbeeld.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Herstelgelegenheid
   • Baanzekerheid
   • Omgaan met verandering
  • Verklaringen:
   • Veel werk t.o.v. bezetting
   • Overwerk
   • Geen invloed op herstelmomenten
   • Pieken in het werk
   • Toekomstonzekerheid maakt vermoeid
   • Veranderingen geven extra werk
  • Maatregelen:
   • Bouw herstelmomenten in
 • Plan van aanpak-format.docx
  • Bronnen:
   • Voortvarendheid
  • Verklaringen:
   • Projecten/overleg sneeuwen onder
   • Discussies worden herhaald
   • Afspraken worden niet nagekomen
  • Maatregelen:
   • Verbetering overleg en projecten
 • Praten over werkdruk - vragen om op gang te komen'.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Omgaan met verandering
   • Baanzekerheid
  • Verklaringen:
   • Andere onderliggende oorzaak?
   • Veranderingen geven extra werk
   • Veel werk t.o.v. bezetting
   • Toekomstonzekerheid maakt vermoeid
  • Maatregelen:
   • Bespreek werkdruk
   • Motiveer medewerkers
 • Stappenplan 'Stress de baas'.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
  • Verklaringen:
   • Veel werk t.o.v. bezetting
  • Maatregelen:
   • Signaleer stress
 • WC-valuatiekaart.pdf
  • Bronnen:
   • Herstelgelegenheid
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Baanzekerheid
   • Omgaan met verandering
  • Verklaringen:
   • Geen invloed op herstelmomenten
   • Pieken in het werk
   • Toekomstonzekerheid maakt vermoeid
   • Veranderingen geven extra werk
   • Overwerk
   • Veel werk t.o.v. bezetting
  • Maatregelen:
   • Bouw herstelmomenten in
 • Werkvorm 'Organogram als landkaart inkleuren'.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
  • Verklaringen:
   • Veel werk t.o.v. bezetting
  • Maatregelen:
   • Breng risicogroepen in beeld
 • Werkvorm 'Zo pak je samen werkdruk aan'.pdf
  • Bronnen:
   • Werkaanbod versus capaciteit
   • Baanzekerheid
   • Regelruimte
   • Omgaan met verandering
  • Verklaringen:
   • Veel werk t.o.v. bezetting
   • Veranderingen geven extra werk
   • Toekomstonzekerheid maakt vermoeid
   • Regelruimte is hulpbron
   • Andere onderliggende oorzaak?
  • Maatregelen:
   • Bespreek werkdruk
   • Motiveer medewerkers
   • Pak werkdruk samen aan
 • Zichtbaar maken agressieproblematiek.docx
  • Bronnen:
   • Emotionele belasting
  • Verklaringen:
   • Moeilijke klantcontacten
  • Maatregelen:
   • Oorzaken agressie achterhalen