Wat is vitaliteit?

Een heldere uitleg

Vitaliteit kan omschreven worden als energiek kunnen leven & werken en wordt bepaald door de balans tussen 'belasting' en 'belastbaarheid':

 Vitaliteit verbeteren kan via twee wegen: de belasting verlagen, of de belastbaarheid verhogen. Wij richten ons met de 5 interventies op verhoging van de belastbaarheid. Voor verlaging van de belasting verwijzen we naar de buttons ‘werkdruk’, ‘agressie’ en ‘verandering/reorganisatie’ in de linkerkolom van deze FLOW Arbo Portal.

 

Vitaliteit – als energiefactor – is meetbaar. In het vragenlijstonderzoek van het project Vitale Corporaties werd vitaliteit door onderzoeksbureau SKB in ‘energie tijdens werk’ en ‘herstel na werk’ samengevat. Andere onderzoeksbureaus gebruiken vergelijkbare termen. Vitaliteit kan zowel op individueel niveau als op organisatieniveau weergegeven worden.