Voordelen van een goed verzuimbeleid

 

 

 

 

Een goed opgezet verzuimbeleid heeft belangrijke voordelen

 

 

  • Het geeft weer hoe de werkgever omgaat met ziekte en verzuim.
  • Het geeft procedures aan die zieken en betrokkenen moeten volgen.
  • Het geeft middelen weer die betrokkenen kunnen benutten bij het omgaan met verzuim.
  • Het geeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer die betrokkenen hebben bij verzuim.
  • Het geeft weer op welke wijze gebruik gemaakt kan of moet worden van externe deskundigen.

Voor een goed opgezet verzuimbeleid kunt u gebruik maken van het voorbeeld verzuimbeleid en het daarbij behorende verzuimprotocol.