Voordelen van een goed verzuimbeleid

Een goed opgezet verzuimbeleid heeft belangrijke voordelen:

  • Het geeft weer hoe de werkgever omgaat met ziekte en verzuim.
  • Het geeft procedures aan die zieken en betrokkenen moeten volgen.
  • Het geeft middelen weer die betrokkenen kunnen benutten bij het omgaan met verzuim.
  • Het geeft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden weer die betrokkenen hebben bij verzuim.
  • Het geeft weer op welke wijze gebruikgemaakt kan of moet worden van externe deskundigen.

Voor een goed opgezet verzuimbeleid kun je gebruikmaken van het voorbeeld verzuimbeleid en het daarbij behorende verzuimprotocol.