Verward gedrag

 

 

De toolkit 'Omgaan met verward gedrag' helpt corporatiemedewerkers en hun leidinggevenden bij de omgang met verward gedrag.

 

Aedes heeft het Verwey-Jonker Instituut gevraagd hiervoor uit te zoeken welke ondersteuning corporatiemedewerkers nodig hebben en dat vervolgens te vertalen in hulpmiddelen.

 

In de toolkit komt achtereenvolgens aan de orde:

 

Waarom deze toolkit?

 

De rol van woningcorporaties bij de omgang met verward gedrag

 

Vanuit de ‘Lijst van hulpmiddelen’ krijgt u antwoord op vragen als:

 

 

  • Wat zijn mogelijke oorzaken van verward gedrag?
  • Hoe reageer je als een huurder een psychose heeft?
  • Bij welke organisatie in de wijk kan je met signalen terecht?
  • Hoe breng je die signalen op de juiste manier over?
  • Wat zijn de uitgangspunten van de nieuwe privacywetgeving?
  • Hoe betrek je buurtbewoners?
  • Hoe lever je als leidinggevende nazorg aan medewerkers na een incident?