Taken en verantwoordelijkheden

"Om goed Arbo-beleid te voeren, moeten taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden duidelijk zijn geregeld"

In eerste instantie is de veiligheid en gezondheid van de werknemers de taak en verantwoordelijkheid van de werkgever. Maar ook anderen - zowel binnen als buiten de organisatie - hebben een rol bij veilig en gezond werken.

 

Binnen het arbobeleid zijn ook taken en verantwoordelijkheden vastgelegd van de preventiemedewerker en de bedrijfshulpverlener, de arbodeskundige en/of de bedrijfsarts, evenals die van de OR en de vertrouwenspersoon.

 

En natuurlijk hebben ook de medewerkers hierin een rol; veiligheid en gezondheid op de werkplek is immers een zaak van ons allemaal!