Stap 7-9 speerpunten & maatregelen

Stap 7 - knelpunten vaststellen

Hulpmiddel: Checklist Werkdruk

 

Bespreek deze vragenlijst met mensen die goed zicht hebben op wat er speelt, zoals de projectgroepleden, aangevuld met leidinggevenden en medewerkers van diverse bedrijfsonderdelen, P&O'ers, leden VGWM-commissie.

Stel na het invullen, door op de knop 'Bekijk resultaten' te drukken, gezamenlijk de geïnventariseerde knelpunten vast.

Stap 8 - verbeterpunten kiezen

Kies gezamelijk maximaal drie knelpunten ter verbetering in het komende jaar bijvoorbeeld door (anoniem) te stemmen. Meer punten of een langere periode vermindert de focus en verkleint de kans op een succes. De Werkdruk Wegwijzer van TNO vermeldt hierover: “Als je met te veel oplossingen tegelijk aan de slag gaat, kan dat ten koste gaan van de effectiviteit. Bovendien zijn de kosten vaak groot. Je kunt daarom beter een selectie maken van de oplossingen waarmee je als eerste aan de slag gaat.”

Stap 9 - mogelijke maatregelen inventariseren en kiezen

Hulpmiddel: Lijst van werkdruk hulpmiddelen

 

Aan de resultaten van de Checklist Werkdruk zijn mogelijke maatregelen en hulpmiddelen gekoppeld. De projectgroep kan hier een keuze uit maken.

Belangrijk
Bij de pilotprojecten is gebleken dat het zinvol is om ook de medewerkers of de OR te betrekken bij het inventariseren en kiezen van maatregelen. Organiseer daarvoor een bijeenkomst en leg daarin door de projectgroep geaccordeerde mogelijke maatregelen voor. Laat deze aanvullen met eigen ideeën en breng dit in stemming (bijvoorbeeld door alle betrokkenen om de beurt op een - van de groep weggedraaide - flapover vijf Post-its te laten verdelen over de mogelijke maatregelen). De drie maatregelen met de meeste stemmen vinden dan doorgang. Wanneer medewerkers zelf maatregelen toevoegen die niet wenselijk/haalbaar zijn, dan kun je deze beter verwijderen voor er op gestemd kan worden.
Medewerkers betrekken bij het inventariseren en kiezen van maatregelen heeft als voordeel:

  • dat zij zich gehoord voelen; dat wordt op zich al als interventie beleefd.

  • dat de gekozen maatregelen een maximaal draagvlak hebben, wat de implementatie ervan vergemakkelijkt.

  • de beste en meest pragmatische maatregelen worden aangedragen; het betreft immers hún werk.