Stap 4-6 commitment

Stap 4 - projectplan formuleren

Leg in een kort overzicht vast:

  • Begin- en einddatum
  • Concrete doelstellingen
  • Te nemen stappen
  • Planning van tussenstappen
  • Deelnemers projectgroep + rolverdeling
  • Opdrachtgever (bovenliggend of topmanagement)
  • Eventuele randvoorwaarden
  • (Inschatting van) benodigde tijdsinvestering deelnemers projectgroep.

Formuleer zo SMART mogelijk (= specifiek + meetbaar + acceptabel + realistisch + tijdsgebonden).

Bespreek het projectplan met de projectgroep en zorg ervoor dat projectgroepleden de benodigde tijd beschikbaar hebben.

Stap 5 - projectplan accorderen

Laat de opdrachtgever het projectplan accorderen (eventueel tekenen).

Stap 6 - medewerkers informeren

Communiceer de relevante inhoud van het projectplan naar de medewerkers. Benadruk hierbij dat het (top)management het belangrijk vindt om de last die de werknemers door werkdruk en/of agressie ondervinden te verlichten.

Wijs ook op de medewerkersinformatie op de FLOW Arbo Portal, de folder ‘Gewoon met plezier naar je werk' en gratis stress- en energiemanagement via de Stressmanager.