Stap 13-14 effect

Stap 13 - effect vaststellen

Hulpmiddelen: Checklist Werkdruk

 

Vul na het afronden opnieuw de checklist in en check of de omstandigheden rond de gekozen knelpunten zijn verbeterd. Je wilt tenslotte weten wat het project heeft opgeleverd.

Deze inventarisatie, uitgebreid met de Signaleringsscan, kan bovendien de start vormen voor een nieuw project ‘Aanpak Werkdruk’. Werkdrukbeleid is immers een 'ongoing proces'.

Stap 14 - medewerkers informeren en successen vieren

Breng de medewerkers op de hoogte van de resultaten van het project. Verklaar eventuele tegenvallende resultaten en vier de positieve resultaten. Bedank iedereen voor de geleverde input.