Stap 10-12 uitvoering

Stap 10 - plan van aanpak maken

Hulpmiddel: Plan van aanpak-format

Zet de maatregelen om in een plan van aanpak: wat + wie + wanneer.

Stap 11 - implementatie en voortgangsbewaking

Stel alle betrokkenen bij de activiteiten van het plan van aanpak op de hoogte en voer het plan van aanpak uit.

Belangrijk
Dit is de meest riskante fase binnen het project: hier dreigt stagnatie (of zelfs doodbloeden). De projectgroep (of een lid ervan) moet dan ook een ‘aanjaagrol’ vervullen door bij elke projectbijeenkomst de voortgang van het plan van aanpak te bespreken, zo nodig nieuwe streefdata vast te leggen en stagnaties weg te nemen.

Stap 12 - medewerkers informeren

Informeer tijdens de implementatie alle medewerkers geregeld over de voortgang. Een poos niets horen kan voor hen betekenen ‘dat er niets gebeurt’, terwijl er juist hard gewerkt wordt aan de verbetering van hun werksituatie. Dit niet laten weten is een gemiste kans op motivatie.