Opstellen arbobeleid

Een arbobeleidsplan is een omschrijving van het beleid waarmee de hoofddoelstelling over gezonde arbeidsomstandigheden wordt verwezenlijkt evenals de hieruit voortvloeiende taken voor de komende vijf jaar.

 

Indien van toepassing wordt voor elk beleidsonderdeel (bouwsteen) aangegeven:

  • Wie is verantwoordelijk?
  • Welke instrumenten worden gebruikt?
  • Welke vorm van interne of externe ondersteuning is nodig?
  • Hoe is de kwaliteitsborging geregeld?

Model/Voorbeeld van Arbobeleid

 

Je kunt je arbobeleid desgewenst completeren met een plan van aanpak waarin je de acties vastlegt.

Format plan van aanpak

Nuttige links