Opstellen arbobeleid

 

 

Een arbobeleidsplan is een omschrijving van het beleid waarmee de hoofddoelstelling m.b.t. gezonde arbeidsomstandigheden wordt verwezenlijkt evenals de hieruit voortvloeiende taken voor de komende vijf jaar.

 

 

 

Indien van toepassing wordt voor elk beleidsonderdeel (bouwsteen) aangegeven:

  • Wie is verantwoordelijk
  • Welke instrumenten worden gebruikt
  • Welke vorm van interne of externe ondersteuning nodig is
  • Hoe de kwaliteitsborging is geregeld

Klik hier voor een Model /Voorbeeld van Arbobeleid.

 

U kunt uw arbobeleid desgewenst completeren met een plan van aanpak waarin u de acties vastlegt.

Klik hier voor een format plan van aanpak.

 

Nuttige links

arboportaal.nl

arbozone.nl

psychischenwerk.nl (Coronel Instituut)