Nieuwsbrief oktober 2018

 


Wat is eigenlijk verward gedrag?

Corporaties hebben in toenemende mate te maken met twee vormen van 'ongewenst gedrag' van bewoners: agressie en verward gedrag. Het belangrijkste onderscheid tussen deze twee vormen is de doelbewustheid bij agressie en de niet-doelbewustheid bij verward gedrag.

 

Lees hier meer over begrippen 'verward gedrag' en 'agressie' >>>

 

 

Toolkit 'Omgaan met verward gedrag'

Hoe komt het dat een bewoner waar je al een poos goed contact met had je opeens achterdochtig benadert? Wat helpt in een gesprek met iemand die de andere kant op kijkt? Is een peptalk een goed idee als de ander alles vanuit de donkere kant bekijkt. Waar kun je het beste gaan staan als een bewoner dingen lijkt te zien die er niet zijn?

Antwoorden op deze en andere vragen vind je in de toolkit 'Omgaan met verward gedrag'.
 

Lees hier meer over de toolkit >>>

 

Branche RI&E aangevuld met 'verward gedrag'

Nu corporaties in toenemende mate te maken hebben met verward gedrag van bewoners, is het nodig dit risico mee te nemen in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Een goede RI&E inventariseert immers alle risico's om aan de wettelijke eis van 'volledigheid' te voldoen.

Daarom is de branche RI&E voor woningcorporaties deze maand aangevuld met 'verward gedrag'.

 

Lees hier meer over de RI&E-aanvullingen >>>