Nieuwsarchief 2014

 

Winnaars RIE-dee

9 december 2014

 

In een gezond bedrijf zijn werknemers positiever en productiever. De risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E) levert een actieve bijdrage aan een veilige en gezonde werkomgeving. Daarom is het verplicht voor bedrijven met personeel om een RI&E uit te voeren. Steunpunt RI&E nodigde bedrijven en organisaties uit met ideeën te komen om de RI&E zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en uit te voeren. Bekijk hier de ideeën van de prijswinnaars.

 

Laatste mogelijkheid gratis individuele stresscoaching

1 december 2014

 

Met ingang van 1 januari 2015 biedt de FLOW Arbo Portal geen gratis indivuele coachingstrajecten meer voor corporatiemedewerkers. Maar t/m 31 december a.s. kun je je nog gratis en anoniem aanmelden voor een stressreductietraject. Heb je last van stressklachten en wil je een betere werk-privébalans meld je dan nu nog aan via de adviesdesk. Bel 0183 354 129 of mail info@flowarboportal.nl Ook E-coaching is mogelijk.

 

Omgaan met agressie op sociale media

20 november 2014

 

Sociale media maken onderdeel uit van de samenleving. Het is een steeds belangrijker middel voor contact met cliënten. Een deel van de agressie tegen werknemers met een publieke taak verplaatst zich daar naartoe. Deze vorm van agressie is niet te voorkomen door sociale media uit te bannen in de organisatie. Bij Expertisecentrum Veilige Publieke Taak (EVPT) is een webdossier 'Sociale Media' beschikbaar. Er zijn specifieke invalshoeken die agressie via sociale media met zich meebrengen. Dit webdossier gaat in op deze invalshoeken. Eerst wordt geadviseerd hoe agressie en geweld te voorkomen en beperken. Vervolgens wordt ingegaan hoe om te gaan met beledigende of bedreigende berichten tegen een medewerker. Onder andere wordt ingegaan op de strafbaarheid.

 

Branche-specifieke RI&E (tijdelijk) niet verkrijgbaar

9 oktober 2014

 

De voor de corporatiesector ontwikkelde RI&E is op dit moment niet verkrijgbaar. Op 30 september jl. is het faillissement van Humatix, de leverancier van de branche-RI&E, uitgesproken.

 

HumanCapitalCare (HCC) heeft bepaalde activiteiten overgenomen. HCC is sinds medio 2013 eigenaar van de door Humatix ontwikkelde RI&E-software en voert sinds die datum ook de verdere ontwikkeling, onderhoud en het operationele beheer uit. Dit betekent volgens HCC dat het gebruik van de desbetreffende software door de abonnementhouders in de toekomst is gegarandeerd.
De abonnementhouders van de branche-RI&E kunnen inmiddels weer bij hun gegevens en worden schriftelijk worden geïnformeerd over de verdere gang van zaken. FLOW Arbo Portal heeft contact met HCC over het mogelijk beschikbaar blijven van de branche-specifieke RI&E, ook voor nieuwe gebruikers.
Mocht u vragen hebben of nadere toelichting wensen dan kunt u contact opnemen met HCC via telefoonnummer 040 26 01 207 of mailen naar helpdesk@humancapitalcare.nl.

 

Handig stroomschema bij aangifte

20 augustus 2014

 

Wel of geen aangifte doen en als je het wel wilt doen, hoe doe je dat dan op een goede en veilige manier? Bureau Regionale Veiligheidsstrategie maakte een handig stroomschema dat helpt om de juiste keuzes te maken en acties te ondernemen.

Meer informatie over veilig aangifte doen vind je op www.rvsmiddennederland.nl

 

Beste RIE-dee

10 juli 2014

 

Steunpunt RI&E nodigt bedrijven en organisaties uit om deel te nemen aan de prijsvraag 'Beste RIE-dee'. Bij het Beste RIE-dee zoeken ze naar de beste, creatieve en aansprekende manieren om de RI&E zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen en daadwerkelijk uit te voeren. Bedenk hoe jouw organisatie kan bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving in bedrijven en win geld voor de uitvoering. Er zijn 5 geldprijzen beschikbaar om de beste RIE-deeën tot uitvoering te brengen: 2 x €25.000 en 3 x €15.000. De sluitingsdatum is 1 augustus a.s.

Klik hier voor meer informatie

 

RI&E introductiefilm

25 juni 2014

 

Veel organisaties zien op tegen de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E). Vaak omdat ze eigenlijk niet goed weten wat het is en hoe ze er aan moeten beginnen. Om ze te overtuigen van het nut van de RI&E en hen op gang te helpen ontwikkelde steunpunt RI&E een korte introductiefilm. “De RI&E moet (even) gebeuren is niet al te moeilijk is en levert wél wat op” is de boodschap van het filmpje. Voor woningcorporaties is er een branchespecifieke RI&E; klik hier voor een presentatie of ga naar de algemene informatie over deze RI&E.

 

Goede praktijkvoorbeelden van agressie-aanpak

21 mei 2014

 

Op de site van Expertisecentrum Veilige Publieke Taak zijn een groot aantal goede praktijkvoorbeelden van agressie-aanpak te vinden. Dit varieert van agressieprotocollen, gedragscodes tot voorbeeldbrieven. Daarbij staat steeds een korte probleemschets, de aanpak en het resultaat vermeld.

Het agressiedraaiboek van Wooncorporatie Woonstede is een van die goede praktijkvoorbeelden.

 

 

Herken de druppel; check je werkstress

14 mei 2014

 

Gisteren lanceerde minister Asscher van SZW de campagne 'Check je werkstress'. Daarmee wordt de aandacht gevestigd op de aanpak van werkstress. En dat is nodig want 50-60% van alle verloren gegane werkdagen worden toegeschreven aan werkgerelateerde stress. De campagne is gericht op werknemers en werkgevers. Op individueel niveau is er vooral informatie te vinden op de facebookpagina van check je werkstress. Meer informatie over de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting voor HRM en management is te vinden op de website van een gezonde werkplek.

 

 

Aedes Corporatiedag 2014

29 april 2014

 

 

Op 22 mei vindt de Aedes Corporatiedag 2014 plaats in Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Interessante thema's voor P&O/HRM komen onder meer aan de orde in workshops als Reorganiseren: persoonlijke lessen van publieke leiders over keuzes en beslissingen en de menselijke kant van reorganiseren. De workshop Het draait om mensen gaat over managers van deze tijd die ruimte en vertrouwen durven geven aan medewerkers en met welke dilemma's dit gepaard gaat.

Aanmelden voor de Corporatiedag 2014 kan via aanmelden.aedescorporatiedag.nl

 

 

Nieuwe inspectieronde SZW

10 april 2014

 

Zorgt uw corporatie voor een veilige en gezonde werkplek voor werknemers? Vanaf mei 2014 controleert de Inspectie SZW weer intensief bij woningcorporaties. De inspecties richten zich op de maatregelen van corporaties om agressie tegen medewerkers te voorkomen en te beheersen. Gebruik de praktische ondersteuning van de checklist Agressie ter voorbereiding op het inspectiebezoek. Ook kunt u een zelfinspectie agressie en geweld doen op zelfinspectie.nl van het ministerie van SZW. Voor een voorlichtingsgesprek of voor meer informatie over de aanpak van agressie en werkdruk kunt u contact opnemen met de adviesdesk Agressie & Werkdruk.

 

Efficient werken: kies het juiste moment!

18 maart 2014

 

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat het bij efficiënt werken altijd om timing gaat. Wie op de juiste momenten de juiste handelingen doet werkt veel effectiever. We zijn echt niet 8 uur per dag effectief. Onderzoek uit de vijftiger jaren wees al uit dat we ons negentig minuten kunnen concentreren, daarna hebben we eigenlijk 20 minuten rust nodig.

Recente onderzoeken geven nog meer goede tips voor een efficiënte dag

 

 

Domicilie kiezen bij aangifte agressie-incidenten

25 februari 2014

 

Van agressie of geweld tegen een medewerker met een publieke taak kan aangifte worden gedaan bij de politie. Dit gebeurt niet in alle gevallen. Soms wordt geen aangifte gedaan omdat de getroffen medewerker bang is voor represailles en vreest dat hij in zijn privéomgeving zal worden lastiggevallen door de dader.

Het is goed te weten dat privé-adresgegevens niet vermeld hoeven te worden bij de politie. Want wanneer deze eenmaal zijn opgenomen in een proces-verbaal kunnen ze immers terechtkomen bij de verdachte. Degene die aangifte doet kan bij de aangifte een ander adres opgeven dan het woonadres, bijvoorbeeld het werkadres. Dat heet ‘domicilie kiezen’. Domicilie kiezen is zowel mogelijk als een slachtoffer zelf aangifte doet als wanneer iemand namens de organisatie aangifte doet en het slachtoffer wordt gehoord als getuige.

Lees meer over aangifte doen na een agressie-incident

 

 

Film over veilig werken met asbest

27 januari 2014

 

De Inspectie SZW heeft een film gemaakt over veilig werken met asbest. Werknemers in de installatie- en isolatiebranche lopen kans tijdens hun werk in aanraking te komen met gevaarlijke, kankerverwekkende stoffen, zoals asbest en kwartsstof. Blootstelling hieraan is niet nodig, als zowel werkgever als werknemer alert zijn en adequate maatregelen nemen. In de film wordt het leven van monteur Joost gevolgd, die op een dag tijdens zijn werk ongemerkt schadelijke asbestvezels inademt.

JOOST is in samenwerking met specialisten van het Nederlands Kanker Instituut tot stand gekomen.

Bekijk de film JOOST - de risico's van asbest voor werknemers

 

Nieuw in 2014: De Stressmanager

8 januari 2014

 

DE STRESSMANAGER

Meer energie en veerkracht;thuis en op je werk!

 

De Stressmanager helpt je slimmer om te gaan met stress en werkdruk.

Informatie, filmpjes, praktische  tips en tools bieden precies wat je nodig hebt om veerkrachtiger en energieker te worden én te blijven.
Oefeningen zorgen voor het verbeteren van je zelfinzicht en audiobestanden helpen je bij het ontspannen.

Je kunt je direct aanmelden en er 3 maanden gratis gebruik van maken.

 

Na het volgen van de Stressmanager:

- weet je beter om te gaan met drukte op het werk

- kun je je goed ontspannen

- ga je slimmer met je tijd om

- heb je inzicht in je dagelijkse energieverloop

 

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst!

CSR Centrum voor Stressmanagement ontwikkelde de Stressmanager met financiële steun van FLOW (Fonds Leren en Ontwikkelen Wooncorporaties). Het programma wordt mede gefinancierd door het ESF, dat een door FLOW aangevraagde subsidie heeft verleend en samen met FLOW de veerkracht en duurzame inzetbaarheid van werknemers in de corporatiebranche wil bevorderen.

 

Wil jij je stressmanagement verbeteren?

Meld je dan nu gratis aan bij flow.destressmanager.nl