Nieuwsarchief 2013

 

Scans, vragenlijsten en testen: waarom doen we ze eigenlijk?

(03-12-2013)

Diederik Gallas (directeur Gezond in Bedrijf) zegt hier in een interview het volgende over: “Net als met alles wat je meet is het ook hier zo dat je goed moet weten wat je weet en waarom. Met welk doel? Wat ga je doen met de uitkomsten van een scan? Wat kun je er voor waarde aan hangen? En waarom gebruiken we niet de cijfers die vaak al voor handen zijn? Is het niet verstandiger om de investering te verleggen van de jaarlijkse scan naar het formuleren van een doordachte aanpak in lijn met de ambitie van de organisatie?

Hoe ingewikkeld is het om een blueprint te maken van de eigen organisatie? Breng bijvoorbeeld met een SWOT-analyse de organisatie in kaart, waar de kracht ligt, wat de zwaktes zijn, waar kansen liggen en waar bedreigingen. Een ander model is trouwens ook goed. Waar het om gaat is dat organisaties bestaande kennis actief maken en gebruiken voor het ontwikkelen van stappen richting een strategisch gezondheidsbeleid waar ze jaren mee verder kunnen.”

Meer weten over het maken van een SWOT-analyse? Klik dan hier voor een draaiboek...

 

Arbo-online op App voor veilig en gezond werken

(02-12-2013)

Er is een nieuwe mobiele app beschikbaar voor veilig en gezond werken. Met de PreventieCoach App hebben gebruikers toegang tot allerlei tips, informatie en checklists op het gebied van preventie en het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.

In de app is informatie over arbowetgeving, modules voor e-learning, coachingstips, stappenplannen, gedragscodes en checklists over onderwerpen zoals de RI&E, veilig tillen, RSI, werkdruk en Het Nieuwe Werken te vinden. Ook het nieuws van Arbo-online is erop te vinden. De app is bedoeld voor werkgevers, leidinggevenden, preventiemedewerkers, ergocoaches, veiligheidscoaches, arbo-professionals, OR, HRM en medewerkers.

De app is gratis te downloaden voor Android en iPhone/iPad en maakt deel uit van de Samen-Werk-Koffer die is samengesteld ter afsluiting van de campagne ‘Samen sterk voor preventie’.

Meer info...

 

 

VPT-congres op 6 november a.s.

(17-10-2013)

Het expertisecentrum Veilige Publieke organiseert dit jaar voor het eerst het VPT Congres 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht. Het congres komt tot stand i.s.m. het Programma Veilige Publieke Taak van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het congres staat in het teken van ‘implementatie’: Hoe? Zo!

Vanuit verschillende invalshoeken krijgt u interessante inzichten aangereikt om de aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers in de praktijk te brengen.

Meer info...

 

Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) aangepast

(03-10-2013)

De Eenduidige Landelijke Afspraken gaan over agressie en geweld tegen functionarissen in het openbaar bestuur, onderwijs, volksgezondheid, rechtsbedeling, veiligheid, sociale zekerheid en infrastructuur. Om deze afspraken up-to-date te houden worden de afspraken periodiek herzien.

 

De ELA is aangepast op de volgende elementen:

  • De politie reageert altijd bij verzoeken om assistentie in het geval van agressie en geweldszaken tegen medewerkers met een publieke taak.
  • Jeugdigen worden zo nodig doorverwezen naar bureau Halt.
  • Bij recidive wordt bezien of gedragsinterveniërende maatregelen kunnen worden opgelegd (deze maatregelen komen in beginsel niet in plaats van straffen, maar als aanvullende maatregel bij straffen).
  •  Het slachtoffer wordt op de hoogte gehouden van de strafzaak, tenzij het slachtoffer aangeeft daar geen prijs op te stellen.

Klik hier voor de nieuwe versie van de ELA...

 

 

Agressie-aanpak in de praktijk: Woonpunt Heerlen

(19-09-2013)

Woonpunt Heerlen nam deel aan de pilot 'Aanpak Agressie & Werkdruk'. Elise van der Kooij begeleidde de corporatie, die veel problemen had met agressie. Een jaar later staan de zaken er heel anders voor. Hoewel de agressie niet verdwenen is, voelen de medewerkers zich een stuk veiliger en daalde het ziekteverzuim van 11,2% naar 0,9%. In het artikel '1 jaar later' (Magazine Zeker - Veilige Publieke Taak) leest u hoe Woonpunt dit resultaat bereikte.

Lees het hele artikel...

 

 

Aanzienlijke verschillen in doelmatigheid woningcorporaties

(17-09-2013)

Uit onderzoek aan de Rijksuniversiteit van Groningen blijkt dat de ene woningcorporatie doelmatiger werkt dan de andere. Gemiddeld kunnen corporaties hun bedrijfslasten bij gelijkblijvende productie met circa 20 procent verlagen. Lees meer over het onderzoek...

De conclusies die getrokken worden komen sterk overeen met de conclusies uit de pilot 'Aanpak werkdruk en agressie', die begin 2012 werd afgerond. Hoe streef je naar meer doelmatigheid (en voorkom je het vastlopen van projecten, werkoverleg zonder resultaat en niet nakomen van afspraken)? De Checklist Werkdruk biedt adequate maatregelen hiervoor bij het onderdeel 'Voortvarendheid'. Na het invullen van de vragen bij dit onderdeel kunt u de resultaten opvragen, door op de button Bekijk resultaten te klikken. U krijgt dan een overzicht met de knelpunten, verklaringen en maatregelen (alleen toegankelijk via inloggen).

 

 

Even bellen met... Elise van der Kooij

(12-08-2013)

Op de 'prikbord-pagina' in het Aedes Magazine van juni geeft Elise van der Kooij antwoord op vragen die Aedes haar stelde naar aanleiding van de inspecties arbeidsomstandigheden die vanaf augustus gaan plaatsvinden. Elise is adviseur van FLOW Arbo Portal en helpt corporaties bij de voorbereiding op deze inspecties. Lees meer....

 

 

 

Inspectie SZW keurt agressie-aanpak FLOW Arbo Portal goed

(02-07-2013)

 

De preventieve aanpak van agressie en geweld die door FLOW Arbo Portal is ontwikkeld t.b.v. de woningcorporaties is bekeken door de PSA-specialist van de Inspectie SZW. De conclusie is dat de aanpak tegemoet komt aan de 11 maatregelen, waaraan een beleid agressie en geweld volgens de Inspectie moet voldoen. Wilt u aan de slag met de aanpak van agressie en geweld, klik dan hier...

 

 

Europees onderzoek naar grootste werkstressbronnen

(13-05-2013)

 

Uit een Europese opiniepeiling blijkt dat reorganisaties, baanonzekerheid en hoeveelheid werk de grootste stressbronnen zijn.

Lees meer over de Nederlandse cijfers....

Lees meer over het totale onderzoek....

 

 

 

Extra werkdruk in verband met inkomensafhandelijke huurverhoging

(18-04-2013)

Veel corporaties hebben moeite om de inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren. Zulke operaties vragen nogal wat van de organisatie en de medewerkers en verstoren behoorlijk de balans tussen werkaanbod en capaciteit. Hoe pak je dat als leidinggevende of management aan?

De checklist werkdruk biedt mogelijke maatregelen en hulpmiddelen.

Log in en ga naar de checklist. Klik bij 'Werkaanbod versus capaciteit' 3x nee aan. Klik vervolgens op de button 'bekijk resultaten' onderaan de pagina. U krijgt dan automatisch een overzicht van maatregelen en hulpmiddelen die u kunt inzetten bij deze pieken in het werk. Wellicht zorgen deze werkzaamheden ook voor emotionele belasting bij uw medewerkers? Dan kunt u hetzelfde doen bij het onderdeel 'Emotionele belasting' in de checklist.

 

 

Checklist Agressie Risico Inschatting Huisbezoek (ARIH)

(08-04-2013)

Bij een huisbezoek loop je het risico met agressie geconfronteerd te worden.  De ervaring leert dat een goede risico-inschatting vooraf en het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen, het risico op agressie aanzienlijk kan verminderen. Expertisecentrum Veilige Publieke Taak ontwikkelde deze checklist voor medewerkers in de jeugdzorg, maar hij is ook zeer bruikbaar voor corporatiemedewerkers. Meer info over de checklist...