Nieuwsarchief 2012

 

Wilt u ook graag de Nieuwsbrief FLOW Arbo Portal ontvangen, mail dan naar info@flowarboportal.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Mogelijkheden tot opleggen pand-/toegangsverbod na agressie-incident

Als een bezoeker de huisregels schendt kan een pand- of toegangsverbod worden opgelegd. Daarvoor is wel vereist dat de huisregels voor alle bezoekers duidelijk zichtbaar zijn, dat daarin staat vermeld welk gedrag niet wordt geaccepteerd en dat overtreding van de regels een toegangsverbod kan opleveren. Het is van belang om in beleid, bijvoorbeeld een agressieprotocol vast te leggen wanneer tot een toegangsverbod wordt overgegaan en voor hoelang.
 
In de praktijk legt een organisatie een toegangsverbod op door een brief te sturen aan de bezoeker die ongewenst gedrag heeft vertoond. Hierin wordt vermeld op grond van welk gedrag (gedragingen) het verbod wordt opgelegd en voor welke duur. Stel de politie op de hoogte van het verbod dat de organisatie gaat opleggen, vooral in verband met eventuele handhaving. Als de bezoeker in strijd met het toegangsverbod toch het gebouw binnentreedt, is hij strafbaar op grond van artikel 138 Wetboek van Strafrecht (huisvredebreuk), dan wel artikel 139 Wetboek van Strafrecht (lokaalvredebreuk) in geval van gebouwen bestemd voor de openbare dienst. Indien de bezoeker ondanks een verzoek om te vertrekken niet weggaat, kan de politie worden ingeschakeld en kan aangifte worden gedaan van huisvredebreuk/lokaalvredebreuk.
Voor juridische ondersteuning kunt u terecht bij het Agressievrijwerk.nl.

 

Cadeaubon van 25 euro voor uw feedback op de FLOW Arbo Portal
Maart 2013 bestaat de FLOW Arbo Portal 1 jaar: de hoogste tijd om te checken of de portal voldoet aan de verwachtingen. Bezoekt u de site, leest u de nieuwsbrief of volgt u ons via Twitter? Laat ons weten wat u ervan vindt.
Vindt u de site en de nieuwsbrief informatief en goed leesbaar? Heeft u een idee voor een onderwerp? Tips voor de site, de Nieuwsbrief of onze tweets? We horen het graag!
Stuur een mail met commentaar, tip of idee naar
info@flowarboportal.nl en misschien bent u de winnaar van een cadeaubon van 25 euro.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vaak asbest in beglazingskit

De Glas Branche Organisatie (GBo), heeft een onderzoek ingesteld naar asbest in beglazingskitten. Het verwijderen van glaskit valt vaak in een risicoklasse waarvoor specialisten nodig zijn. Dat wil het GBO veranderen. De organisatie heeft contact opgenomen met een aantal woningcorporaties, omdat het probleem daar ook bekend is. 

Binnenkort start een overleg tussen GBO en de woningcorporaties. Het uiteindelijke doel is het gezamenlijk opstellen van een protocol hoe om te gaan met de asbest in beglazingskitten en onder welke voorwaarden het asbest moet worden verwijderd.

Lees hier meer...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Landelijke afspraken met de politie over aanpak van agressie

Om agressie en geweld adequaat aan te pakken zijn Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) met politie en Openbaar Ministerie gemaakt. Er is afgesproken dat de politie voorrang dient te geven aan een ‘aangifte publieke taak’.

De aanpak van agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak heeft hoge prioriteit. Ook werknemers met klantencontacten bij woningcorporaties vallen hieronder. U kunt de politie wijzen op het feit dat het gaat om de uitoefening van een publieke taak. In de flyer 'Eenduidige landelijke afspraken (ELA)' staat hoe u dat kunt doen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Asbest in huurwoningen (november 2012)

NOS-Journaal 18 november 2012: In meer dan de helft van de sociale huurwoningen zit asbest. Dat blijkt uit een enquete van de NOS. Het opruimen ervan gaat zo'n 3,8 miljard euro kosten. Journaal gemist? Bekijk hier het NOS-journaalfilmpje.

Meer informatie, vragen en antwoorden en het laatste nieuws over de ontwikkelingen van het Landelijk Asbestvolgsysteem is te vinden op de site van het Landelijk Asbestvolgsysteem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

'Mentaal vitaal op het werk' op 30 november 2012 in  Den Haag (november 2012)

Het ministerie van SZW organiseert op 30 november 2012 de bijeenkomst ‘Mentaal vitaal op het werk’ in het kader van duurzame inzetbaarheid. Naast het plenaire deel zijn er ’s middags parallelsessies. Tijdens een van die sessies gaat Joke Koster, adviseur van FLOW Arbo Portal, samen met Menno Nuberg, teamleider bij Centrada, in op het thema ‘Aanpak Werkdruk bij Woningcorporaties’. Menno Nuberg vertelt over zijn ervaringen als projectleider bij het werkdrukproject binnen Centrada. Lees de uitnodiging voor deze bijeenkomst in de Nieuwsbrief november 2012.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

VPT beurs op 1 november 2012 in Amersfoort (oktober 2012)

Op 1 november 2012 vindt de 5e editie van de VPT(Veilige Publieke Taak) beurs plaats in Amerfoort. De beurs staat in het teken van preventie – het voorkómen van agressie en geweld. Op de VPT-site vind je het programma, de workshops en een aanmeldformulier. De Arbeids- en Organisatie-adviseurs van FLOW Arbo Portal presenteren op deze dag de workshop: Praktische inbedding aanpak van agressie in uw organisatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hogere kans op burnout na reorganisatie (juli 2012)

Een reorganisatie biedt het ultieme klimaat voor burnouts. Werknemers zijn emotioneel door het ontslag van collega’s, vrezen voor hun eigen baan en voelen een zwaardere werkdruk. Middelmanagers moeten ervoor zorgen dat mensen hun grenzen bewaken.

Dat stelt Minke Hensen, senior consultant en psycholoog.

Lees hier het hele artikel.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Woningcorporaties VIEYA en SWWE zijn ‘Topwerkgevers’ (mei 2012)

Op 23 mei maakte SKB (Monitor@Work) de Topwerkgevers 2012 bekend: organisaties die het beste speelveld hebben gecreëerd om hun medewerkers te laten presteren. Bij de organisaties tot 500 werknemers staan Vieya Woningcorporatie en Stichting Wonen Wierden Enter op de tweede en derde plaats!

Hoe wordt je topwerkgever? Lees hier meer...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ENQUÊTE AGRESSIE EN GEWELD (april 2012)

Agressie tegen werknemers komt nog steeds te vaak voor. De FNV vindt dat elk incident er één te veel is. Zij wil dat werknemers gewoon hun werk kunnen doen, zonder dat zij uitgescholden, geslagen of bespuugd worden. Werkgevers zijn verplicht maatregelen te nemen tegen agressie op de werkvloer. Toch is het aantal agressie-incidenten de laatste jaren nauwelijks afgenomen. 

Op welke manier moet agressie tegen werknemers volgens u aangepakt worden?

Geef uw mening en ga naar de enquête >>

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INTRANET INFORMATIE OVER FLOW ARBO PORTAL (april 2012)

Zorg dat alle medewerkers in de corporatiesector op de hoogte zijn van de FLOW Arbo Portal. Er is een speciale informatieflyer over de FLOW Arbo Portal beschikbaar voor plaatsing op het intranet van uw corporatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

FEESTELIJKE LANCERING FLOW ARBO PORTAL (maart 2012)

  

   Bij de feestelijke lancering van de FLOW Arbo Portal op 19 maart jl. waren er

   taartjes met het FLOW Arbo Portal-logo voor de brede vertegenwoordiging

   van de sociale partners, Stichting FLOW, CSR Centrum (ontwikkelaar van de toolkit)

   en Veilige Publieke Taak, evenals geïnteresseerde vertegenwoordigers van diverse

   woningcorporaties en een aantal deelnemers aan de pilot ‘Aanpak Agressie &

   Werkdruk’.

 

Na een openingswoord door Bob Kempink, directeur van Stichting FLOW en Erik Wilke, bestuurslid van FLOW, vertelde Menno Nuberg op enthousiaste wijze over het verloop en het succes van het pilotproject binnen woningcorporatie Centrada. De presentatie ‘van ZO WERKT HET GEWOON naar FLOW ARBO PORTAL’ door Marieke Bergman (projectleider) ging over de totstandkoming van de FLOW Arbo Portal. Tussendoor werden korte filmpjes van Koot en Bie vertoond over stress en agressie. Het was aan Erik Wilke om de portal – onder het aftellen door de aanwezigen en luid tromgeroffel – te lanceren.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EERSTE RESULTATEN EFFECTMETINGEN (februari 2012)

In de periode februari-maart 2012 vinden de effectmetingen plaats bij corporaties die deelnamen aan de pilot 'Aanpak Agressie & Werkdruk'. Doel van deze pilot was de last van de ervaren werkdruk en agressie te verminderen met minstens 10% en een afname van het (voortschrijdend gemiddelde) ziekteverzuim met ten minste 0,5%. De eerste resultaten zijn binnen en het ziet er gunstig uit.

Bij Beter Wonen Almelo is de last die mensen ervaren door werkdruk en agressie afgenomen met 30%. Het verzuimpercentage is met 1,11% afgenomen; dit betekent voor de corporatie een besparing van ruim €55.000,- aan verzuimkosten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------