Landelijk AsbestVolgSysteem (LAVS)

Het LAVS ondersteunt woningcorporaties in het professionaliseren van asbestbeleid. Het biedt inzicht in actuele en historische asbesttrajecten en zorgt ervoor dat alle trajecten conform actuele wet- en regelgeving verlopen. Hiermee blijven de administratieve lasten voor corporaties beperkt.

 

De aanleiding om te komen tot een nieuw Asbestvolgsysteem waren in de eerste plaats de hoge administratieve lasten rond asbestverwijdering en de enorme regeldruk bij corporaties. Het systeem is gebaseerd op een nieuwe werkwijze voor informatie-uitwisseling rond asbestverwijdering tussen alle betrokken partijen. Het maakt van het begin tot het eind van de asbestverwijdering duidelijk in welke fase het proces zich bevindt en wie erbij betrokken is.

 

Meer informatie over het LAVS