FLOW Arbo-werkboeken

FLOW heeft zes Arbo-werkboeken uitgegeven. De werkboeken bevatten hulpmiddelen waarmee corporaties hun verplichtingen als werkgever, opdrachtgever en eigenaar op het gebied van de arbeidsomstandigheden op een correcte wijze kunnen nakomen. Voorbeelden van dergelijke hulpmiddelen zijn: vragenlijsten, procedures, V&G-plannen, contractstukken, checklists en informatie over programma’s van eisen.

 

Elke corporatie kan naar wens die hulpmiddelen gebruiken of aanpassen in discussies met werknemers en hun vertegenwoordigers (ondernemingsraad of commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) en deskundige diensten op het gebied van arbobeleid.

De eerste vier delen zijn bedoeld voor de technische afdelingen van een corporatie om deze afdelingen zo specifiek mogelijk te kunnen voorzien van hulpmiddelen bij het treffen van maatregelen die de werkplek veilig en gezond houden conform wettelijke maatstaven.

De laatste twee delen bevatten informatie en hulpmiddelen ten behoeve van arbeidsrisico’s in de kantooromgeving en het onderwerp psychosociale arbeidsbelasting – met als centrale aandachtsterreinen de onderwerpen werkdruk en agressie en geweld in relatie tot klanten.

 

Werkboeken - update 2018:

 

deel 1: wettelijk kader

deel 2: nieuwbouw en herstructurering

deel 3: planmatig onderhoud en beheer

deel 4: niet-planmatig onderhoud en beheer

deel 5: kantooromgeving

deel 6: psychosociale arbeidsbelasting

 

Overzicht alle delen + bijlagen