Fase 2 - Ontkenning

Aangekondigde veranderingen worden in eerste instantie vaak genegeerd. Dit kan functioneel zijn: soms is het immers prettiger om mogelijke onzekerheid en angsten nog even niet te onderkennen en door te gaan met het gangbare werk. Sommige mensen beleven deze fase nauwelijks.

Wie echter te lang in dit negeren blijft hangen, kan de aansluiting met de omgeving verliezen die de confrontatie met de nieuwe situatie wél aangaat. Ontkenning kan dan meer energie kosten dan de volgende stap nemen.

Do's en don'ts in deze fase

  • Realiseer je dat managers en leidinggevenden vaak vooroplopen in het veranderingsproces. Zij realiseren zich niet altijd dat medewerkers ook tijd nodig hebben om het proces te doorlopen. Gun iedereen even tijd om de komst en de noodzaak van de verandering te onderkennen.
  • Besluitvormingsprocedures uitleggen neemt wantrouwen weg.
  • Managers zijn gemiddeld geneigd tot een (blauwe) veranderstijl die rationeel is en gericht op inhoud en structuur. Heb ook oog voor wat er op sociaal-emotioneel gebied met de mensen gebeurt; bespreek wat verandering met ze doet, hoe ze de toekomst zien.
  • Zorg dat mensen het gevoel hebben dat ze gehoord worden.
  • Organiseer een gezamenlijke workshop die mensen helpt bij hun omgang met verandering, of bied individuele stresscoaching aan.
  • Bespreek de valkuilen van deze fase: medewerkers kunnen aansluiting verliezen bij hun collega’s die doorgaan naar de volgende fase. En veranderingen proberen tegen te houden kost veel energie.