Fase 1 - Tevredenheid

Dit is de fase waarin alles nog ‘gewoon’ is. Er is relatief veel rust en een gevoel van controle. Doordat deze fase meestal weinig extra energie kost, is er gelegenheid om op te laden voor een komende turbulentere tijd of voor een verandering buiten het werkgebied.

 

Sommige medewerkers zullen het liefst in deze fase blijven. Dit is echter niet altijd mogelijk en heeft als risico dat mensen inslapen en weinig creativiteit vertonen. Een reorganisatie of andere verandering in bijvoorbeeld taken, werkprocessen, samenwerking of werkplek veroorzaakt een overgang naar de volgende fase.

Do's en don'ts in deze fase

  • Ervaren mensen weten dat zij de fase van Tevredenheid kunnen benutten om even bij te tanken; de volgende verandering dient zich vanzelf aan. Laat medewerkers zonodig even op adem komen van de vorige verandering.
  • Veranderingen die alleen top-down tot stand gebracht worden, hebben een lagere slagingskans; probeer mensen alvast te betrekken bij de ontwikkeling van verander/reorganisatieplannen die hun werk betreffen (maar behoud zelf de procesbegeleiding en besluitvorming).
  • Bespreek de fases van verandering binnen het werkoverleg als voorbereiding op de dingen die gaan komen.