Ervaringsdeskundigen

De ervaringen van de corporaties die hebben deelgenomen aan de pilot 'Aanpak Agressie & Werkdruk' zijn opgenomen in interviews. Klik op de naam van de corporatie om het interview te lezen en klik op het bijbehorende e-mailadres om contact op te nemen met 'ervaringsdeskundigen'.

 

Maasdelta Groep was een van de eerste corporaties die zich aanmeldde voor de pilot. Deze grote woningcorporatie met 225 medewerkers heeft drie vestigingen. HR-consulent Erika Schipper geeft in het interview onder meer aan hoe de pilot werd opgepakt binnen de drie vestigingen, wat de belangrijkste leerpunten waren en hoe er gecommuniceerd werd.

 

Als gevolg van de toenemende agressiviteit ging Woonpunt met het speerpunt agressie aan de slag. Jo Kleyn, senior consulent leefbaarheid, vertelt dat medewerkers zelf een schets maakten voor een nieuwe kantooromgeving en daarmee zorgden voor een prettige en veillige werkplek. Meer info via Jo Kleyn.

 

Rentree is een corporatie met 60 medewerkers en neemt deel aan de pilot. Directeur/bestuurder Liesbeth van Asten vertelt in het interview waarom. Ook komen de hoge respons, de 'onverwachte' score op agressie en de ervaringen met de procesbegeleiding aan de orde. Meer info via Anita Deurloo.

 

Beter Wonen ging met speerpunt 'Organisatieduidelijkheid' aan de slag. Marie-Louise Driessen, adviseur P&O, vertelt in het kort hoe dit verliep. Meer info via Marie-Louise Driessen.

 

Volksbelang nam deel aan de pilot als vervanging voor een Medewerkers Tevredenheids Onderzoek. Inge Kleuver, preventiemedewerker, geeft een korte impressie van een preventieve actie. Meer info via Joke van Nobelen.

 

Bij Centrada ging Menno Nuberg als leidinggevende met twee teams aan de slag met de werkdruk. Het voordeel van deze aanpak is volgens hem: de grote betrokkenheid van de teamleden.