Erkend instrument

Door deze branchespecifieke RI&E in te vullen, voldoe je aan de wettelijke verplichting om periodiek een risico-inventarisatie en -evaluatie te maken. In 2019 is de branche-RI&E geëvalueerd onder gebruikers en geactualiseerd.

Dit RI&E-instrument is erkend door het Steunpunt RI&E

Bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E die ze met dit instrument hebben opgesteld daarom niet te laten toetsen door een (externe) deskundige.

Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt de verplichte toetsing door een gecertificeerde deskundige of arbodienst wel. Besteed je de RI&E helemaal uit aan deskundigen of een arbodienst, dan bevelen we aan om deze branche-RI&E door hen te laten gebruiken.

Wil je een indruk krijgen van de branchespecifieke RI&E?

Klik dan hier voor een presentatie

 

Deze RI&E is in 2019 geëvalueerd en geactualiseerd. Wanneer er veranderingen in de wetgeving of de stand van wetenschap en techniek aan de orde zijn, dan moet het RI&E-instrument bijgesteld worden. In ieder geval zullen sociale partners iedere drie jaar met elkaar vaststellen of het instrument bijstelling behoeft. Aanpassingen aan het instrument zullen via het instrument aan je worden gecommuniceerd.