Erkend instrument

 

Door deze branchespecifieke RI&E in te vullen, voldoet u aan de wettelijke verplichting om periodiek een risico-inventarisatie en –evaluatie te maken. De branche RI&E is per 1 juli 2017 aangepast aan de, per die datum, gewijzigde Arbowet.

 

Dit RI&E-instrument is erkend door het Steunpunt RI&E: bedrijven met maximaal 25 medewerkers hoeven de RI&E die ze met dit instrument hebben opgesteld daarom niet te laten toetsen door een (externe) deskundige.

Voor bedrijven met meer dan 25 werknemers geldt de verplichte toetsing door een gecertificeerde deskundige of Arbodienst wel. Besteedt u de RI&E helemaal uit aan deskundigen of een Arbodienst, dan bevelen we aan om deze branche-RI&E door hen te laten gebruiken.

 

Wilt u een indruk krijgen van de branchespecifieke RI&E, klik dan hier voor een presentatie.

 

Deze RI&E is eind 2015 geevalueerd en geactualiseerd. Wanneer er veranderingen in de wetgeving of de stand van wetenschap en techniek aan de orde zijn, dan dient het RI&E-instrument bijgesteld te worden. In ieder geval zullen sociale partners iedere 3 jaar met elkaar vaststellen of het instrument bijstelling behoeft. Aanpassingen aan het instrument zullen via het instrument aan u worden gecommuniceerd.