Energie steken in verzuimmanagement loont

 

"Door tijdig en preventief actie te ondernemen kunt u verzuim voorkomen"

 

Verzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij de corporatie, de omvang en de cultuur. En omdat het de medewerkers betreft, is het verzuimbeleid instemmingsplichtig, dus formeel pas van toepassing als de vertegenwoordiging van de medewerkers (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) hiermee ingestemd heeft.

 

Het voorkomen en beperken van verzuim is een vanzelfsprekende (en verplichte) doelstelling van het arbobeleid en wordt dan ook genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9).

 

Goed verzuimbeleid vraagt om actief verzuimmanagement

Hoe houdt u de vitaliteit van uw medewerkers in de gaten en welke acties onderneemt u als leidinggevende bij dreigend verzuim? De Checklist acties voor leidinggevenden met gestreste medewerkers is een handig hulpmiddel om te checken welke acties u daarbij kunt ondernemen.

De verzuimmeetlat voor leidinggevenden biedt inzicht in en hulp bij de invulling die u als leidinggevende geeft aan het verzuimmanagement geeft.

Wat er allemaal valt onder het verzuimbeleid vindt u terug in het voorbeeld verzuimbeleid met het daarbij behorende verzuimprotocol.

 

Verzuim is een kostbare zaak

Bij 100 fte levert een daling van het verzuimpercentage van 1% een kostenbesparing van ongeveer € 60.000 per jaar op. Om een indruk te krijgen van de verzuimkosten binnen uw organisatie kunt u op www.verzuimkosten.nl uw eigen berekening maken.

 

Heeft u vragen of wilt u een externe adviseur inschakelen neem dan contact op met info@flowarboportal.nl of bel 0183 35 41 29.