Energie steken in verzuimmanagement loont

"Door tijdig en preventief actie te ondernemen, kun je verzuim voorkomen"

Verzuimbeleid is maatwerk. Het moet passen bij de corporatie, de omvang en de cultuur. En omdat het de medewerkers betreft, is het verzuimbeleid instemmingsplichtig, dus formeel pas van toepassing als de vertegenwoordiging van de medewerkers (ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging) hiermee ingestemd heeft.

 

Het voorkomen en beperken van verzuim is een vanzelfsprekende (en verplichte) doelstelling van het arbobeleid en wordt dan ook genoemd in het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 2.9).

Goed verzuimbeleid vraagt om actief verzuimmanagement

Hoe houd je de vitaliteit van je medewerkers in de gaten en welke acties onderneem je als leidinggevende bij dreigend verzuim? De Checklist acties voor leidinggevenden met gestreste medewerkers is een handig hulpmiddel om te checken welke acties je daarbij kunt ondernemen.

De verzuimmeetlat voor leidinggevenden biedt inzicht in en hulp bij de invulling die je als leidinggevende geeft aan het verzuimmanagement.

Wat er allemaal valt onder het verzuimbeleid vind je terug in het voorbeeld verzuimbeleid met het daarbij behorende verzuimprotocol.

Verzuim is een kostbare zaak

Bij 100 fte levert een daling van het verzuimpercentage van 1% een kostenbesparing van ongeveer € 60.000 per jaar op. Om een indruk te krijgen van de verzuimkosten binnen je organisatie kun je op www.verzuimkosten.nl je eigen berekening maken.

 

Heb je vragen of wil je een externe adviseur inschakelen, neem dan contact op met info@flowarboportal.nl of bel 0183-35 41 29.