Creëer een veilige werkomgeving bij de corporatie

Werken in een anderhalvemetersamenleving

Wat zijn de gevolgen van de 'anderhalvemetersamenleving' voor corporaties? Hoe kunnen corporatiemedewerkers hun werkzaamheden doen in een veilige en gezonde werkomgeving? Om corporaties hierin te ondersteunen hebben Aedes, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen een handreiking opgesteld. Hierin is uitgewerkt hoe corporaties de anderhalvemetermetersamenleving in de werkomgeving kunnen invoeren.

 

Download handleiding