Branchespecifieke RI&E

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de risico's en knelpunten op het gebied van de veiligheid en gezondheid in je eigen bedrijf in kaart. Zo krijg je een goed overzicht van de stand van zaken en kun je een plan maken voor de aanpak van de punten die je gaat verbeteren. De uitkomst van een RI&E vormt de basis voor je Plan van Aanpak op het gebied van arbeidsomstandigheden in jouw bedrijf.

 

In 2019 is de branche-RI&E is geëvalueerd onder gebruikers en geactualiseerd.

 

 

Branchevereniging Aedes en de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie hebben de branche-RI&E samengesteld voor alle woningcorporaties in Nederland. Hiervoor is vooraf bekeken welke werkzaamheden in de woningcorporaties voorkomen en welke risico’s daaraan verbonden kunnen zijn.

Toch is het mogelijk dat er in jouw bedrijf risico's of werkzaamheden zijn die niet in deze branche-RI&E zijn verwerkt. Je bent zelf verantwoordelijk voor een volledige inventarisatie, ook van de werkzaamheden en risico’s die mogelijk niet in dit instrument worden genoemd. In dat geval moet je zelf voor aanvulling zorgen. Vraag hiervoor advies aan een kerndeskundige of je arbodienst.