Branchespecifieke RI&E

 

Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) brengt u de risico's en knelpunten op het gebied van de veiligheid en gezondheid in uw eigen bedrijf in kaart. Zo krijgt u een goed overzicht van de stand van zaken en kunt u een plan maken voor de aanpak van de punten die u gaat verbeteren. De uitkomst van een RI&E vormt de basis voor uw Plan van Aanpak op het gebied van arbeidsomstandigheden in uw bedrijf.

 

De branche-RI&E is in oktober 2018 uitgebreid met aanvullingen over de omgang met verward gedrag.

 

 

Branchevereniging Aedes en de vakbonden FNV Woondiensten, CNV Vakmensen en De Unie hebben de branche-RI&E samengesteld voor alle woningcorporaties in Nederland. Hiervoor is vooraf bekeken welke werkzaamheden in de woningcorporaties voorkomen en welke risico’s daar aan verbonden kunnen zijn.

Toch is het mogelijk dat er in uw bedrijf risico's of werkzaamheden zijn die niet in deze branche-RI&E zijn verwerkt. U bent zelf verantwoordelijk voor een volledige inventarisatie, ook van de werkzaamheden en risico’s die mogelijk niet in dit instrument worden genoemd. In dat geval moet u zelf voor aanvulling zorgen. Vraag hiervoor advies aan een kerndeskundige of uw Arbodienst.