Bescherm werknemers tegen te hoge werkdruk

 

… en pluk daar ook als bedrijf de vruchten van!

 

Het voorkómen van hoge werkdruk draagt bij aan gezonde, gemotiveerde werknemers, die meer betrokken zijn bij de corporatie. Daardoor daalt het arbeidsverzuim en neemt de productiviteit toe. Naast de morele verplichting om werknemers te behoeden voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, is de aanpak van werkdruk dus ook financieel gezien aantrekkelijk.

Bij 100 fte levert een daling van het ziekteverzuimpercentage van 1% een kostenbesparing van ongeveer € 60.000 per jaar op. Op www.verzuimkosten.nl kunt u uw eigen berekening maken.

 

Inventariseer met behulp van de signaleringsscan of er sprake is van werkdruk binnen uw corporatie.

 

Informeer uw medewerkers over de FLOW Arbo Portal en plaats informatie over gratis online stresscoaching via de Stressmanager op uw intranet.

 

In de CAO Woondiensten zijn afspraken opgenomen over de aanpak van werkdruk.