Begrippenlijst

 

Begrippen bij agressie en verward gedrag

 

Ongewenst gedrag =

onder meer agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie

 

Agressie =           

- doelbewust verbaal uiten

- gebruiken van fysieke kracht of macht, danwel het dreigen daarmee

- gericht tegen een werknemer

- onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak

- wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel,

  psychische schade of de dood.

(bron: handreiking Agressie & Geweld, Veilige Publieke Taak)

 

Verward gedrag =

- niet doelbewust ongewenst gedrag als gevolg van (psychische) stoornissen, verslaving, dementie,

  lichte verstandelijke beperkingen of psychosociale problematiek

 

Verschijningsvormen van verward gedrag

Veel voorkomend: waanbeelden, hallucinaties, achterdocht, vergeetachtigheid, geheugenverlies, desoriëntatie, verlies van besef voor ruimte en tijd, isolatie, apathie, tegen zichzelf praten en tieren.

Soms voorkomend: fysieke en verbale agressie, woningvervuiling, geluidsoverlast, (dreigen met) zelfmoord, drank- en drugsgebruik

 

Psychische aandoeningen

Wanen en hallucinaties, schizofrenie, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stemmingsstoornis, angststoornissen, dwangneuroses, posttraumatische stressstoornis, verslavingen, dementie, depressie, autisme
In de toolkit 'Omgaan met verward gedrag' wordt toegelicht hoe u deze aandoeningen kunt herkennen en hoe u met bewoners met dergelijke aandoeningen kunt omgaan (zie hoofdstuk 1 'Hoe herken ik en ga ik om met psychische aandoeningen).