Begrippenlijst

Begrippen bij agressie en verward gedrag

Ongewenst gedrag

Onder meer agressie, geweld, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie

Agressie

  • doelbewust verbaal uiten
  • gebruiken van fysieke kracht of macht, danwel het dreigen daarmee
  • gericht tegen een werknemer
  • onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van de publieke taak
  • wat resulteert of waarschijnlijk zal resulteren in een gevoel van bedreiging, materiële schade, letsel, psychische schade of de dood.(bron: handreiking Agressie & Geweld, Veilige Publieke Taak)

Verward gedrag

Niet doelbewust ongewenst gedrag als gevolg van (psychische) stoornissen, verslaving, dementie, lichte verstandelijke beperkingen of psychosociale problematiek

Verschijningsvormen van verward gedrag

Veel voorkomend: waanbeelden, hallucinaties, achterdocht, vergeetachtigheid, geheugenverlies, desoriëntatie, verlies van besef voor ruimte en tijd, isolatie, apathie, tegen zichzelf praten en tieren.

 

Soms voorkomend: fysieke en verbale agressie, woningvervuiling, geluidsoverlast, (dreigen met) zelfmoord, drank- en drugsgebruik.

Psychische aandoeningen

Wanen en hallucinaties, schizofrenie, psychotische stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, bipolaire stemmingsstoornis, angststoornissen, dwangneuroses, posttraumatische stressstoornis, verslavingen, dementie, depressie, autisme.


In de toolkit 'Omgaan met verward gedrag' wordt toegelicht hoe je deze aandoeningen kunt herkennen en hoe je met bewoners met dergelijke aandoeningen kunt omgaan (zie hoofdstuk 1 'Hoe herken ik en ga ik om met psychische aandoeningen).