Agressie & verward gedrag

Omgaan met agressie en verward gedrag

Corporaties hebben in toenemende mate te maken met twee soorten ‘ongewenst gedrag’ van bewoners: agressie en verward gedrag. Het belangrijkste onderscheid is de doelbewustheid bij agressie en de niet-doelbewustheid bij verward gedrag.

 

In de Begrippenlijst vind je een uitgebreidere uitleg van deze en andere termen.

 

Bij de button Agressie vind je als professional onder organisatie praktische handvatten voor de aanpak van agressie op organisatieniveau. Onder individueel vinden medewerkers aanwijzingen over de omgang met agressie in de dagelijkse praktijk.

 

Onder de button Verward gedrag zijn allerlei hulpmiddelen opgenomen voor de omgang met verward gedrag van huurders. Deze hulpmiddelen zijn bestemd voor medewerkers die in hun werk direct contact hebben met huurders, en voor hun leidinggevenden.